ஞான வாழ்வு

ஞான வாழ்வு பயிற்சியில் ஏன் பங்கேற்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ள நினைத்தால் கீழே உள்ள ஆடியோவை கேட்கவும்

ஆடியோ வைக்கவும்

ஞான வாழ்வு பயிற்சி விளக்கம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள நினைத்தால் கீழே உள்ள வீடியோவை பார்க்கவும்

வீடியோ வைக்கவும்

ஞான வாழ்வு பயிற்சியில் பங்கேற்றவர்களின் அனுபவத்தை கேட்க நினைத்தால் கீழே உள்ள ஆடியோவை ஒவ்வொன்றாக கேட்கவும்

அனுபவ பகிர்வு

அனுபவ பகிர்வு

அனுபவ பகிர்வு

அனுபவ பகிர்வு

அனுபவ பகிர்வு

வகுப்பின் பாட திட்டம் வீடியோ

இந்த ஞான வாழ்வு பயிற்சியில் பங்கேற்க நினைத்தால் முதலில் மேலே உள்ள ஆடியோ மற்றும் வீடியோவை பார்த்துவிட்டு

கீழே உள்ள வாட்ஸ் ஆப் குழுவில் இணைந்து ஞான வாழ்வு பயிற்சி அறிமுக வகுப்பில் இணையவும்

ஞான வாழ்வு பயிற்சியில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பதில்களை கீழே படித்து தெரிந்துகொள்ளலாம்

Shopping Basket
Scroll to Top