இயற்கை மருத்துவம்

இயற்கை மருத்துவம் ஏன் அவசியம் என்று தெரிந்து கொள்ள கீழே உள்ள ஆடியோவை கேட்கவும்

இயற்கை மருத்துவம் ஐந்து நாள் பாட திட்டம் பற்றி தெரிந்துகொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவை பார்க்கவும்

இயற்கை மருத்துவ வகுப்பில் பங்கேற்றவர்களின் அனுபவத்தை கேட்க கீழே உள்ள ஆடியோவை கேட்கவும்

ஐந்து நாள் வகுப்பின் பாட திட்டம் புகைப்படம்

இயற்கை🌴மருத்துவம் அடுத்த வகுப்பில் பங்கேற்க குழுவில் இணையவும்

இயற்கை🌴மருத்துவம் சார்ந்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பதில் கீழே படித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம்

Shopping Basket
Scroll to Top