இயற்கை மருத்துவ பயிற்சி

NATURAL YOGIC LIFE EDUCATION

ஐந்து நாள் ஆன்லைன் பயிற்சி

மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை

தியான சிகிச்சை பயிற்சி

மன அமைதி பெற

உளவியல் முறையிலான
மூச்சு பயிற்சி, பிராணாயாமம், தியானம், சமாதி

YOGA, BREATHING EXERCISES, MEDITATION
ஐந்து நாள் ஆன்லைன் பயிற்சி

மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை

பிறரோடு பழகும் கலை
குடும்ப ஒற்றுமையோடும்,
சுற்றம், நட்போடும்
இணக்கத்தோடு
வாழ்ந்து வேலை தொழில் இவற்றில் முன்னேற்றம் அடைய மகிழ்ச்சியாக வாழ

ஐந்து நாள் ஆன்லைன் பயிற்சி
மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை
பண வளக் கலை

 பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பெற

ஒரு நாள் ஆன்லைன் பயிற்சி

மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை

குறிக்கோளுடன் வாழும் கலை

இலட்சியம் நிறைவேற,

மூன்று நாள் ஆன்லைன் பயிற்சி

ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை

மன்னிப்பு தியானம்
கூட்டு தியானம்
கர்ம பதிவை தூய்மைப்படுத்த

மாதத்தில்
கடைசி சனிக்கிழமை அன்று


இரவு 7.00 – 8.00மணி வரை
மதம் சார்பற்ற
கூட்டு பிரார்த்தனை

ஜாதக தோஷம் நீங்கி வாழ்க்கை தடைகள் நீங்கி

தெய்வீக சக்தியோடு தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள
மதம் சார்பற்ற
கூட்டு பிரார்த்தனை

ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் நாள்

காலை 6.00 – 7.00மணி வரை

வாழ்கையில் நிம்மதியாக
வாழ்வதற்காக
ஞான வாழ்வு

ஐந்து நாள் ஆன்லைன் பயிற்சி மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை நடைபெறும்

முன்னோர்களின் சாபத்திலிருந்து விடுபட அமாவாசை

அன்று இரவு 7.00மணிக்கு

ஆத்ம சாந்தி தியானம்

ஒரு மாத பயிற்சி வகுப்பு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை நடைபெறும்
மதம் சார்பற்ற கூட்டு தியானம் ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெறும்

*பெளர்ணமி*
அன்று இரவு 7.00மணிக்கு
ஆத்ம தியானம்

ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம்

மதம் சார்பற்ற கூட்டு தியானம் ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெறும்

ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம்

பெறுவதற்காக
*வாழ்வியல் விபஸ்ஸனா*

Shopping Basket
Scroll to Top